ГАЛЕРИЯ - Продажба на професионална техника и оборудване

Оборудване на хотелски зали; Оборудване на зали в общини и областни администрации; Пълно оборудване на съдебни зали; Оборудване на зали в конгресни центрове; Цялостно оборудване на учебни зали и аули; Оборудване на заседателни зали и зали за пресконференции; Техническо оборудване за мултифункционални зали;